Олена Гребешкова

"Якщо людині заважає жити тільки горіхова шкаралупа, що потрапила в черевик, вона може вважати себе щасливою" (Карлсон, який живе на даху)

Резюме

Основна освіта

 • 1995 рік – факультет економіки та управління Київського державного економічного університету, спеціаліст, спеціалізація «Економіка та організація виробництва»
 • 2005 рік – захист кандидатської дисертації на тему “Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення” (автореферат)

Додаткова освіта

 • 2017 рік – “Дистанційні технології в освітньому просторі університету” (КНЕУ)
 • 2017 рік – “Наука повсякденного мислення” (Prometheus), “Комунікаційні інструменти для побудови репутації” (Prometheus)
 • 2016 рік – “Підприємництво. Власна справа в Україні” (Prometheus)
 • 2016 рік – “Стратегічне мислення” (ВУМ)
 • 2016 рік – “Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету” (КНЕУ)

Сфера наукових інтересів

 • Розробка та обґрунтування проектних рішень різних видів (економічних, організаційних, соціальних тощо)
 • Стратегічне партнерство в бізнесі: філософія, організація, реалізація
 • Моделі та технології розвитку компанії
 • Стратегічний процес в бізнесі
 • Конкурентна та позаконкурентна поведінка підприємств
 • Стратегічні аспекти підприємницької діяльності в Україні
 • Дистанційне та змішане навчання

Кар’єра

 • з 2017 р. – співзасновник онлайн-платформи Bleanded Learning Club
 • з 2015 р. – заступник керівника магістерської програми “Стратегія та розвиток бізнесу” (спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізація “Підприємницька діяльність”)
 • з 2014 р. – заступник головного редактора збірника наукових праць “Стратегія економічного розвитку України”
 • з 2014 р. – заступник декана факультету економіки та управління ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”. Член Вченої ради факультету економіки та управління. Член Науково-експертної ради університету. Член Науково-методичної ради КНЕУ.
 • з 2013 р. – співзасновник інформаційної платформи “Інновації в бізнес-освіті”
 • 2007-2015 рр. – заступник керівника магістерської програми “Стратегічний менеджмент” (спеціальність 8.03050401 “Економіка підприємства”)
 • 2010-2016 рр. – заступник завідувача кафедри стратегії підприємств ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”
 • 2007-2017 рр. – заступник керівника магістерської програми “Стратегічний менеджмент”
 • 2007 р. – вчене звання доцента кафедри стратегії підприємств
 • 2005 р. – доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”
 • 2005-2014 рр. – вчений секретар підкомісії з економіки підприємcтва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН України
 • 2000-2005 рр. – старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”
 • 1995-2000 рр. – асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Досвід викладацької та тренінгової роботи

 • 2017 р. – практичний семінар для викладачів “Змішане навчання: рецепти – просто та смачно!”
 • 2016 р. – розробка концепції магістерської програми “Стратегія та розвиток бізнесу” (спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізація “Підприємницька діяльність”, КНЕУ)
 • 2016 р. – тренінг для викладачів “Використання Microsoft Office 365 в організації мобільного робочого місця”
 • 2015 р. – тренінг для викладачів “Використання платформи Moodle в навчальному процесі: перше знайомство”
 • 2014 р. – майстер-клас “Інформаційний портал кафедри як засіб інноваційного розвитку дослідницького університету
 • 2007 р. – розробка концепції магістерської програми “Стратегічний менеджмент” (спеціальність 8.03050401 “Економіка підприємства”, КНЕУ)
 • з 1995 р. – викладання дисциплін (наук) бакалаврського та магістерського рівню підготовки (КНЕУ, Інститут бізнес-освіти КНЕУ, Національна академія управління)

Мої навчальні дисципліни

 • “Управління розвитком компанії” (магістр)
 • “Стратегічне партнерство в бізнесі” (магістр)
 • “Стратегічний процес на підприємстві” (магістр)
 • “Стратегічне управління підприємством” (магістр)
 • “Мікроекономіка” (бакалавр)
 • “Проектний аналіз” (бакалавр)
 • “Проектний менеджмент” (бакалавр)
 • “Внутрішній економічний механізм підприємства” (бакалавр)
 • “Лідерство та партнерство в бізнесі” (бакалавр)

Досвід організації та проведення наукових конференцій

 • 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій”
 • 2015 р. – ініційовано та організовано проведення І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інновації в бізнес-освіті»
 • 2014 р. – II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування»
 • 2013 р. — І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування»
 • 2013 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу”
 • 2012 р. – ініційовано та організовано проведення щорічної студентської наукової Інтернет-конференції «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів»
 • 2011 р.  – Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів».

Досвід розробки стратегій, інвестиційних та освітніх проектів, бізнес-планів

 • 2017 р. – репутаційний проект просування магістерської програми “Стратегія та розвиток бізнесу” на ринку освітніх послуг
 • 2016 р. – Розробка економічного обґрунтування проекту аутсорсингу бізнес-процесів для компанії «Ксерокс Україна» (наукове керівництво)
 • 2016 р. – Проект впровадження КСВ у діяльність компанії. Розробка соціального проекту для компанії Nestle (наукове керівництво)
 • 2015 р. – Проект впровадження платформи Microsoft Office 365. Розробка концепції організації ділового спілкування та документообігу факультету (підрозділу) та організаційне супроводження її впровадження
 • 2015 р. – Розробка проекту підготовки фахівців за моделлю змішаного навчання у середовищах Moodle та Microsoft Office 365
 • 2013 р. – Розробка програми інноваційного розвитку кафедри стратегії підприємств КНЕУ на 2014-2015 роки
 • 2010-2012 рр. – Проекти створення нового підприємства. Розробка бізнес-плану відкриття стоматологічної клініки. Розробка бізнес-плану відкриття малого підприємства з виробництва пінобетону.
 • 1997 р. – Бізнес-план розширення комерційної діяльності фірми.
 • 1995 р. – Економічне обгрунтування створення акціонерного товариства на машинобудівному заводі.

Відзнаки

 • Подяка Міністра освіти і науки України (2016)
 • Почесне звання “Заслужений працівник КНЕУ” (2016)

 

Comments are closed.