Олена Гребешкова

"Якщо людині заважає жити тільки горіхова шкаралупа, що потрапила в черевик, вона може вважати себе щасливою" (Карлсон, який живе на даху)

Навчальні видання

 1. Верба В.А., Гребешкова О.М. Програма, методичні вказівки, плани семінарських занять, контрольні роботи з курсу “Проектний аналіз” для студентів-бакалаврів усіх форм навчання – К.: КНЕУ, 1997. – 32 с.
 2. Москалюк В.Є., Гребешкова О.М., Корецька О.Л. Збірник завдань з дисципліни “Мікроекономіка” для самостійної підготовки студентів-економістів заочної форми навчання – К.: КНЕУ, 1999. – 60 с.
 3. Грещак М.Г., Гребешкова О.М.,  Коцюба 0. С. Внутрішній економічний механізм підприємства : Навчальний посібник з грифом МОН України (лист від 01.02.2001 №14/18.2-70). – К.: КНЕУ, 2001.  – 228 с.
 4. Грещак М.Г., Гребешкова О.М. Внутрішній економічний механізм підприємства : Навчально-методичний посібник з грифом МОН України (лист від 07.05.2001 №14/18.2-626) – К.: КНЕУ, 2001. – 103 с.
 5. Верба В.А.,  Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз : Навчально-методичний посібник з грифом МОН України (лист від 14.05.2002 №14/18.2-1019). – К.: КНЕУ, 2002. –  297 с.
 6. Програма «Менеджмент проектів і консалтинг». 2004/2005 навч. рік. Магістерський комплекс – К.: КНЕУ, 2004. – 356 с.
 7. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проектний аналіз: слайд-курс – К.: КНЕУ, 2006. – 236 с.
 8. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для підготовки бакалаврів за спеціальностями 6.050103 «Міжнародна економіка і менеджмент», 6.050105 «Банківська справа» Навчально-методичне видання К.: Знання України, 2007. – 28 с.
 9. Магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» : Навчально-методичний комплекс. –   К. : КНЕУ, 2008.  – 440 с.
 10. Магістерська програма «Стратегічний менеджмент» : Навчально-методичний комплекс  – К.: КНЕУ, 2008. – 448 с.
 11. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічний процес на підприємстві : Навчальний посібник з грифом МОН України (лист від 21.05.2008 №1.4/18-Г-1150). –  К.: КНЕУ, 2009. – 313 с.
 12. Проектний менеджмент: просто про складне / Верба В.А.,  Батенко Л.П., Кизенко О.О. та ін. Навчальний посібник з грифом МОН України (лист від 24.07.2009 № 1/11-6038) –К.: КНЕУ, 2009. – 299 с. – 229 с.
 13. Верба В.А., Гребешкова О.М. Управління розвитком компанії : Навчальний посібник з грифом МОН України (лист від 12.07.2010 №1/11-6242) –  К.: КНЕУ, 2011. – 482 с.
 14. Мікроекономіка : Підручник з грифом МОН України (лист від 22.06.2010 №1/11-5782) / Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Банщиков П.Г. та ін. – К. : КНЕУ, 2011. – 446 с.
 15. Магістерська програма “Бізнес адміністрування” : Навчально-методичний комплекс. / Поручник А.М.,  Панченко Є.Г., Столярчук Я.М. та ін.– К. : КНЕУ, 2011. – 185 с.
 16. Гребешкова О.М., Махова Г.В. Стратегічні партнерства підприємства : Навчальний посібник з грифом МОН України  (лист від 29.12.2011 №1/11-12627). [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ. – 2012. – 401 с.
 17. Практикум  з мікроекономіки до підручника «Мікроекономіка» за наук. ред. А.П. Наливайка : Практикум з грифом МОН України (лист від 06.02.2012 №1/11-1602) – К. : КНЕУ, 2013. – 522 с.
 18. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічне управління підприємством: бізнес-курс : Навчальний посібник з грифом МОН України (лист від 16.01.2013 №1/11-350)  [Електронний ресурс]. – К. : КНЕУ, 2014. – 211 с. 
 19. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічне управління підприємством : Практикум з грифом МОН України (лист від 28.10.2013 №1/11-16276) [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2015. – 177 с.  
 20. Стратегія підприємства: навч. посіб. / А. П. Наливайко, Н. М. Гаращенко, Є. В. Прохорова; за заг. та наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України А. П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 2016. – 485, [3] с. (авторський внесок – п. 12.2 Інтеграція та диверсфікація і зовнішнє зростання підприємства, с. 362-368).

Comments are closed.