Олена Гребешкова

"Якщо людині заважає жити тільки горіхова шкаралупа, що потрапила в черевик, вона може вважати себе щасливою" (Карлсон, який живе на даху)

Монографії

1. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: Монографія – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 344 с.

 • Верба В.А., Гребешкова О.М. Стратегічні партнерства як модель розвитку підприємств (С. 244-266)

2. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : Монографія – Суми.: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с.

 • Верба В.А., Гребешкова О.М. Ціннісна пропозиція знаннєвих організацій: проблеми та способи утворення (С. 541-553)

3. Інновації: проблеми науки і практики : Монографія –  Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. – 297 с.

 • Гребешкова О.М. Інноваційні засади управління розвитком компанії (реляційний контекст) (С. 222-241)

4. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : Монографія –  Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011. – 644 с.

 • Гребешкова О.М. Феномен стратегічного партнерства підприємств: пояснення з позицій реляційного підходу (С. 348-356)

5. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : Монографія. / Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін. –  К. : КНЕУ, 2013. – 454 с.

 • Гребешкова О.М. Реляційна концепція стратегічного управління підприємством (С. 60-71)
 • Гребешкова О.М. Розвиток підприємства в умовах постіндустріальної економіки: визначальні тенденції та генеричні моделі (С. 174-184)

6. Zarzadzanie: zeszyty naukowe politechniki czestochowskiej: Monografia. Redakcja naukowa Jolanta Chluska, Jolanta Rubik, 2014. – 244 p.

 • Grebeshkova O., Kyzenko O. Enterprise Strategic Controlling: Challenges, Application Tools and Practice in Ukraine

7. Стратегічне управління знаннями підприємства : Монографія – К. : КНЕУ, 2014. – 445 с.

 • Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічний процес сучасного підприємства в контексті менеджменту знань (С. 216-219)
 • Гребешкова О.М., Денисенко К.О. Упровадження аутсорсингу знань (КРО): світовий досвід та українські перспективи  (С. 234-244)
 • Гребешкова О.М., Шевчук Н.В. Методологічні засади капіталізації знаннєвих активів підприємства (С. 244-255)
 • Гребешкова О.М. Конкуренція університетів як знаннєвих організацій: світовий досвід та вітчизняна практика (С. 390-402)

8. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колективна монографія / [за ред. проф. А.П. Наливайка]. – К.: КНЕУ, 2015. – 398 с.

 • Наливайко А.П., Гребешкова О.М. Парадигма стратегії підприємства в постіндустріальному світі (С. 11-22)
 • Гребешкова О.М. Дослідницький університет у реляційному просторі українського бізнесу: завдання та форми взаємодії (С. 359-371)

10.Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія / [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк та ін.] ; за заг. ред. А. П. Наливайка, О. М. Гребешкової. — Київ : КНЕУ, 2017. — 418, [6] с.

 • Наливайко А.П., Гребешкова О.М. Теорія стратегії підприємства у вимірах вітчизняної науково-освітньої школи (С. 10-38).
 • Гребешкова О.М., Гребешков О.М. Сучасні технології дистанційного навчання у підготовці менеджерів та економістів (С. 358-366).

11. Strategic Performance Management. New Concepts and Contemporary Trands / Ed. Marek Jabłoński. –  NY: Nova Science Publishers, Inc., 2017 . ISBN: 978-1-53612-681-5 (SCOPUS)

12. Strategic Value Management: A Dynamic Perspective / Ed. Marek Jabłoński. – N.Y.: Nova Science Publishers, Inc., 2018 . ISBN: 978-1-53614-089-7 (SCOPUS)

 • Hrebeshkova O., Kyzenko O., Grebeshkov O. Strategic Partnership in Research, Education and Business: Value Measurements (Chapter 11).

Comments are closed.