Олена Гребешкова

"Якщо людині заважає жити тільки горіхова шкаралупа, що потрапила в черевик, вона може вважати себе щасливою" (Карлсон, який живе на даху)

Наукове керівництво

Дисертації

  • Грабовенко О. В. Економічне управління диверсифікацією підприємства. Спец. 051 – Економіка. Захист у 2020 р.
  • Малярчук О. Г. Формування та розвиток динамічних здатностей підприємства (за метеріалами каменедобувних підприємств України) [Текст] : автореферат дис. …канд. екон. наук / Малярчук О. Г. ; 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

Студентські наукові роботи на конкурси

  • Горбатько А. О., Рижой О. С. Формування конкурентних переваг освітньої програми на основі виявлення її ціннісного профілю (2018). Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства.
  • Шиманська О. В. Ділова репутація як стратегічний актив компанії (2008). Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства. ІІІ місце.

Comments are closed.